Tillsammans mot alkohol, narkotika, tobak och dopning

AKTUELLT INOM ANDT - BRÅ -FOLKHÄLSA

- Samverkan mot nätdroger kopplat till Post- och utlämningsställen (Se länk)

- Föräldrastödssatsning via länsstyrelserna - Föräldrar till tonåringar (se nyheter)

- TÄNK OM: Tips till föräldrar "  att prata med sin tonåring om alkohol" - se www.tänkom.nu

- Projekt kring Framgångrik prevention i små kommuner : Se nyheter och länk

 Hör gärna av dig kring nyheter, frågor och funderingar kring frågor som gäller ANDT-arbetet i länet!

Kunskap och information inom ANDT-BRÅ-Folkhälsa